Kết quả thi nghề phổ thông NH 2014-2015

Home Forums Tin Trường THPT Lộc Thanh Kết quả thi nghề phổ thông NH 2014-2015

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  admin 6 years, 1 month ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #64081

  admin
  Keymaster
  KẾT QUẢ THI NGHỀ PHỔ THÔNG THÁNG 4/2015

   

  TT SBD HỌ TÊN LỚP NGÀY SINH NS LT TH TB ĐỖ H XL MÔN
  1 05.0534 Phạm Vũ Uyên Quyên 11A 09/08/1998 Lâm Đồng 8.50 9.00 9.0 Đ GIỎI Tin học
  2 07.0877 Trần Thiên Ân 11A1 02/04/1998 Lâm Đồng 5.75 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  3 07.0882 Nguyễn Hoàng Anh 11A1 05/05/1998 Lâm Đồng 8.25 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  4 07.0883 Phạm Ngọc Phương Anh 11A1 26/08/1998 Lâm Đồng 9.25 10.00 10.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  5 07.0884 Hoàng Thị Lan Anh 11A1 16/09/1998 Thanh Hóa 8.75 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  6 07.0919 Nguyễn Đình Chính 11A1 24/03/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  7 07.0982 Ka Điệp 11A1 08/04/1998 Lâm Đồng 7.75 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  8 07.1008 Nguyễn Thị Hằng 11A1 21/07/1998 Lâm Đồng 8.50 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  9 07.1019 Lê Thị Hậu 11A1 14/03/1998 Thanh Hóa 8.00 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  10 07.1041 Lê Minh Hòa 11A1 02/05/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  11 07.1051 Đinh Ngọc Hoàng 11A1 28/01/1998 Lâm Đồng 7.25 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  12 07.1073 Nguyễn Thị Lan Hương 11A1 05/01/1998 Nghệ An 8.25 9.75 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  13 07.1112 Phạm Thị Thanh Lan 11A1 27/09/1998 Lâm Đồng 7.25 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  14 07.1118 Lê Thị Thúy Liên 11A1 01/08/1998 Lâm Đồng 7.50 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  15 07.1176 Đặng Hoàng Cao Nguyên 11A1 01/01/1998 Lâm Đồng 6.50 9.75 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  16 07.1181 Phan Thị Thanh Nhàn 11A1 13/04/1998 Lâm Đồng 8.75 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  17 07.1222 Lê  Duy Phụng 11A1 31/01/1998 Lâm Đồng 8.00 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  18 07.1226 Trần Duy Phước 11A1 10/01/1997 Lâm Đồng 7.75 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  19 07.1239 Hoàng Lê Minh Quân 11A1 01/01/1998 Lâm Đồng 8.50 9.50 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  20 07.1242 Trịnh Văn Quang 11A1 13/03/1998 Lâm Đồng 6.50 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  21 07.1271 Vũ Anh Tài 11A1 17/12/1998 Lâm Đồng 8.00 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  22 07.1279 Trần Ngọc Thạch 11A1 05/12/1997 Lâm Đồng 7.00 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  23 07.1308 Phạm Ngọc Thi 11A1 08/10/1998 Lâm Đồng 5.25 9.75 8.5 Đ KHÁ N.ẢNH
  24 07.1356 Nguyễn Chánh Tín 11A1 01/01/1998 Lâm Đồng 7.50 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  25 07.1365 Bùi Thị Thanh Trà 11A1 01/01/1998 Quảng Ngãi 8.50 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  26 07.1368 Nguyễn Vũ Bảo Trâm 11A1 30/10/1998 Lâm Đồng 7.50 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  27 07.1402 Bùi Nam Trung 11A1 16/01/1998 Lâm Đồng 7.75 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  28 07.1410 Lê Anh Tuấn 11A1 30/05/1998 Lâm Đồng 8.00 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  29 07.1456 Lê Thị Hoài Xuân 11A1 30/06/1998 Lâm Đồng 8.50 9.75 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  30 07.0887 Đoàn Thế Anh 11A2 17/01/1998 Lâm Đồng 6.00 9.50 8.5 Đ KHÁ N.ẢNH
  31 07.0888 Lê Vũ Mai Anh 11A2 01/10/1998 Lâm Đồng 6.00 9.50 8.5 Đ KHÁ N.ẢNH
  32 07.0900 Nguyễn Ngọc Anh 11A2 01/01/1998 Lâm Đồng 5.00 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  33 07.0907 Trần Quốc Bảo 11A2 12/05/1998 Lâm Đồng 5.25 9.50 8.5 Đ KHÁ N.ẢNH
  34 07.0940 Trần Thị Phương Dung 11A2 07/06/1998 Lâm Đồng 6.25 9.50 8.5 Đ KHÁ N.ẢNH
  35 07.0949 Võ Văn Dương 11A2 08/10/1997 Nghệ An 4.25 10.00 8.5 Đ TB N.ẢNH
  36 07.0963 Trần Mai Thu Duyên 11A2 01/11/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  37 07.0977 Vũ Tiến Đạt 11A2 01/01/1997 Lâm Đồng 6.75 9.75 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  38 07.1012 Nguyễn Diễm Phương Hằng 11A2 26/12/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  39 07.1074 Vũ Thị Thanh Hương 11A2 05/02/1998 Lâm Đồng 7.25 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  40 07.1078 Phạm Thị Mỹ Hường 11A2 02/03/1998 Lâm Đồng 3.50 9.75 8.0 Đ TB N.ẢNH
  41 07.1096 Vũ Nguyễn Nhật Khang 11A2 26/07/1998 Lâm Đồng 6.00 9.75 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  42 07.1104 Trần Thị Mỹ Kiều 11A2 28/05/1998 Lâm Đồng 6.50 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  43 07.1106 Nguyễn Sơn Lâm 11A2 26/09/1998 Lâm Đồng 5.25 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  44 07.1134 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11A2 25/04/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  45 07.1183 Lê Công Thành Nhân 11A2 19/01/1998 Lâm Đồng 8.25 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  46 07.1193 Vũ Tuyết Như 11A2 15/10/1998 Lâm Đồng 9.00 9.50 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  47 07.1213 Hoàng Phúc 11A2 28/04/1998 Lâm Đồng N.ẢNH
  48 07.1249 Vũ Anh Quốc 11A2 21/10/1998 Lâm Đồng 7.50 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  49 07.1258 Lê Hồ  Thanh Sang 11A2 28/05/1998 Lâm Đồng 6.00 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  50 07.1285 Nguyễn Trần Bá Thăng 11A2 13/08/1998 Lâm Đồng 6.50 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  51 07.1293 Nguyễn Thị Mai Thanh 11A2 15/11/1998 Lâm Đồng 7.50 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  52 07.1300 Vũ Thị Thanh Thảo 11A2 22/08/1998 Lâm Đồng 6.50 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  53 07.1310 Lê Vũ Bảo Thiên 11A2 08/02/1998 Lâm Đồng 5.00 9.50 8.5 Đ KHÁ N.ẢNH
  54 07.1345 Nguyễn Bích Thủy Tiên 11A2 23/11/1998 Lâm Đồng 7.50 9.75 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  55 07.1346 Bùi Lê Thủy Tiên 11A2 02/02/1998 Lâm Đồng 8.00 9.75 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  56 07.1390 Đỗ Thị Thùy Trang 11A2 06/10/1998 Lâm Đồng 6.75 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  57 07.1406 Nguyễn Đình Truyền 11A2 10/06/1998 Lâm Đồng 6.75 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  58 07.1412 Nguyễn Công Tuấn 11A2 26/01/1998 Lâm Đồng 5.00 9.50 8.5 Đ KHÁ N.ẢNH
  59 07.1417 Đoàn Thanh Tùng 11A2 06/07/1998 Lâm Đồng 5.50 9.50 8.5 Đ KHÁ N.ẢNH
  60 07.1451 Phan Ngọc Thùy Vy 11A2 11/06/1998 Lâm Đồng 5.00 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  61 07.0899 Lê Thị Nguyệt Ánh 11A2 15/04/1998 Lâm Đồng 7.50 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  62 05.0043 Nguyễn Diễm Ngọc Anh 11A3 21/10/1998 Lâm Đồng 8.00 8.50 8.5 Đ KHÁ Tin học
  63 05.0075 Hoàng Bảo 11A3 12/10/1998 Đồng Nai 9.00 9.00 9.0 Đ GIỎI Tin học
  64 05.0109 Nguyễn Thị Diệu 11A3 14/01/1998 Lâm Đồng 7.75 8.25 8.0 Đ KHÁ Tin học
  65 05.0131 Lê Hoàng Duy 11A3 27/04/1998 Lâm Đồng 6.75 8.00 7.5 Đ KHÁ Tin học
  66 05.0140 Đỗ Thị Mỹ Duyên 11A3 31/05/1998 Lâm Đồng 7.25 8.00 8.0 Đ KHÁ Tin học
  67 05.0141 Lê Thị Mỹ Duyên 11A3 30/04/1998 Lâm Đồng 6.50 9.75 9.0 Đ GIỎI Tin học
  68 05.0157 Bùi Công Điền 11A3 03/02/1998 Lâm Đồng 8.00 9.50 9.0 Đ GIỎI Tin học
  69 05.0243 Nguyễn Văn Hổ 11A3 18/02/1998 Lâm Đồng 9.25 9.00 9.0 Đ GIỎI Tin học
  70 05.0326 Bùi Trần Bảo Khôi 11A3 03/01/1998 Lâm Đồng 9.00 9.00 9.0 Đ GIỎI Tin học
  71 05.0329 Vũ Duy Khương 11A3 01/01/1998 Lâm Đồng 7.50 9.75 9.0 Đ GIỎI Tin học
  72 05.0371 Trần Nguyễn Ngọc Linh 11A3 14/06/1998 Lâm Đồng 7.25 9.50 9.0 Đ GIỎI Tin học
  73 05.0376 Phạm Thị Kim Loan 11A3 05/07/1998 Lâm Đồng 8.00 10.00 9.5 Đ GIỎI Tin học
  74 05.0402 Minh 11A3 17/01/1998 Lâm Đồng 10.00 8.00 8.5 Đ KHÁ Tin học
  75 05.0412 Phạm Kim Ngọc Mỹ 11A3 14/12/1998 Lâm Đồng 8.00 10.00 9.5 Đ GIỎI Tin học
  76 05.0420 Bùi Văn Nam 11A3 13/05/1998 Thanh Hóa 7.00 10.00 9.5 Đ GIỎI Tin học
  77 05.0425 Đinh Thị Hằng Nga 11A3 05/09/1998 Lâm Đồng 8.25 9.50 9.0 Đ GIỎI Tin học
  78 05.0458 Trương Thị Khôi Nguyên 11A3 21/11/1998 Lâm Đồng 6.75 7.75 7.5 Đ KHÁ Tin học
  79 05.0459 Nguyễn Nhật Nguyên 11A3 12/05/1998 Lâm Đồng 8.25 8.50 8.5 Đ KHÁ Tin học
  80 05.0480 Nguyễn Tuyết Thanh Nhi 11A3 12/09/1998 Lâm Đồng 6.50 9.50 9.0 Đ GIỎI Tin học
  81 05.0530 Nguyễn Minh Quang 11A3 03/01/1998 Lâm Đồng 8.00 10.00 9.5 Đ GIỎI Tin học
  82 05.0547 Trần Thị Quỳnh 11A3 13/03/1998 Thanh Hóa 9.00 8.25 8.5 Đ KHÁ Tin học
  83 05.0548 Hoàng Quỳnh 11A3 06/08/1998 Lâm Đồng 8.25 9.50 9.0 Đ GIỎI Tin học
  84 05.0571 Trịnh Đức Tài 11A3 07/02/1998 Lâm Đồng 7.50 8.75 8.5 Đ KHÁ Tin học
  85 05.0681 Nguyễn Phương Thủy Tiên 11A3 20/07/1998 Lâm Đồng 7.50 8.50 8.5 Đ KHÁ Tin học
  86 05.0685 Đặng Hoàng Tiến 11A3 22/01/1998 Lâm Đồng 8.50 9.00 9.0 Đ GIỎI Tin học
  87 05.0701 Trương Thị Ngọc Trâm 11A3 03/09/1998 Quảng Ngãi 9.00 10.00 10.0 Đ GIỎI Tin học
  88 05.0702 Đinh Thị Minh Trâm 11A3 28/08/1998 Cần Thơ 9.00 8.00 8.5 Đ KHÁ Tin học
  89 05.0725 Trần Thụy Thùy Trang 11A3 27/04/1998 Lâm Đồng 7.25 10.00 9.5 Đ GIỎI Tin học
  90 05.0726 Nguyễn Thùy Trang 11A3 20/09/1998 Lâm Đồng 7.50 9.50 9.0 Đ GIỎI Tin học
  91 05.0788 Trần Thị Thanh Vân 11A3 16/03/1998 Lâm Đồng 7.00 8.50 8.0 Đ KHÁ Tin học
  92 05.0820 Hoàng Hải Yến 11A3 20/08/1998 Lâm Đồng 7.00 8.50 8.0 Đ KHÁ Tin học
  93 07.0874 Trịnh Quốc An 11A4 02/03/1998 Lâm Đồng 5.25 9.50 8.5 Đ KHÁ N.ẢNH
  94 07.0875 Nguyễn Thị Hồng An 11A4 06/03/1998 Lâm Đồng 8.00 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  95 07.0925 Lê Thanh Cúc 11A4 16/05/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  96 07.0926 Trần Mạnh Cường 11A4 20/02/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  97 07.0958 Vũ Đức Duy 11A4 10/05/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  98 07.0959 Lê Đức Duy 11A4 05/07/1998 Lâm Đồng 5.00 9.50 8.5 Đ KHÁ N.ẢNH
  99 07.0969 Phạm Văn Đại 11A4 25/12/1997 Sóc Trăng 7.00 9.75 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  100 07.0973 Phạm Mạnh Đạo 11A4 01/01/1998 Lâm Đồng 9.25 9.75 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  101 07.0983 Nguyễn Thành Đô 11A4 19/11/1998 Lâm Đồng 7.00 9.75 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  102 07.0984 Phạm Văn Đoàn 11A4 20/11/1998 Thanh Hóa 7.75 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  103 07.1013 Trần Thái Thanh Hằng 11A4 18/06/1998 Lâm Đồng 7.25 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  104 07.1070 Nguyễn Văn Hưng 11A4 11/02/1998 Lâm Đồng 8.50 9.75 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  105 07.1091 Nguyễn Thị Huyền 11A4 13/02/1998 Nam Định 7.75 9.75 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  106 07.1097 Ninh Phi Khanh 11A4 23/04/1998 Lâm Đồng 6.75 9.75 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  107 07.1133 Phạm Thị Hoài Linh 11A4 01/12/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  108 07.1143 Nguyễn Nhật Trúc Ly 11A4 27/03/1998 Lâm Đồng 5.00 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  109 07.1163 Lưu Kim Ngân 11A4 25/09/1998 Lâm Đồng 6.50 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  110 07.1202 Hoàng Mỹ Oanh 11A4 17/04/1998 Lâm Đồng 8.25 9.75 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  111 07.1203 Phạm Thị Kim Oanh 11A4 31/12/1998 Lâm Đồng 8.75 9.50 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  112 07.1204 Trần Thị Kim Oanh 11A4 18/04/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  113 07.1209 Nguyễn Huy Phong 11A4 20/11/1998 Lâm Đồng 7.00 9.75 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  114 07.1255 Phạm Ngọc Bảo Quỳnh 11A4 11/01/1998 Lâm Đồng 6.50 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  115 07.1278 Nguyễn Minh Tân 11A4 20/11/1998 Lâm Đồng 9.00 9.50 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  116 07.1297 Ka Thảo 11A4 28/03/1998 Lâm Đồng 7.00 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  117 07.1311 Phạm Quốc Thiện 11A4 25/02/1998 Lâm Đồng 7.00 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  118 07.1328 Hoàng Lê Bảo Thư 11A4 04/12/1997 Lâm Đồng 8.50 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  119 07.1338 Nguyễn Thanh Thúy 11A4 25/11/1998 Lâm Đồng 9.00 9.50 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  120 07.1342 Nguyễn Cao Thụy 11A4 01/04/1998 Lâm Đồng 8.50 9.75 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  121 07.1387 Đoàn Nguyễn Đoan Trang 11A4 26/12/1998 Lâm Đồng 8.00 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  122 07.1388 Nguyễn Thị Huyền Trang 11A4 01/09/1998 Lâm Đồng 7.25 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  123 07.1398 Trịnh Xuân Trọng 11A4 09/07/1998 Lâm Đồng 6.75 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  124 07.1461 Hoàng Yến 11A4 08/01/1998 Lâm Đồng 8.50 9.75 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  125 07.0880 Nguyễn Thị Trâm Anh 11A5 27/05/1998 Lâm Đồng 8.00 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  126 07.0881 Trịnh Đức Anh 11A5 30/01/1998 Lâm Đồng 7.00 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  127 07.0903 Trần Quốc Bảo 11A5 15/04/1998 Lâm Đồng 5.00 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  128 07.0938 Vũ Thụy Thùy Dung 11A5 04/05/1998 Lâm Đồng 5.75 9.50 8.5 Đ KHÁ N.ẢNH
  129 07.0976 Nguyễn Thành Đạt 11A5 03/06/1998 Lâm Đồng 9.00 9.50 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  130 07.0985 Lê Công Đức 11A5 03/05/1998 Lâm Đồng 8.25 9.75 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  131 07.0986 Phạm Hồng Đức 11A5 20/04/1998 Lâm Đồng 8.75 9.50 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  132 07.1021 Nguyễn Văn Hiến 11A5 31/03/1998 Thái Bình 7.00 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  133 07.1086 Phạm Thị Bích Huyền 11A5 22/08/1998 Lâm Đồng 7.25 9.75 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  134 07.1095 Phạm Việt Khang 11A5 08/04/1998 Lâm Đồng 8.50 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  135 07.1123 Linh 11A5 01/01/1997 Lâm Đồng 8.75 9.50 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  136 07.1124 Lê Thị Thùy Linh 11A5 05/06/1998 Lâm Đồng 8.25 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  137 07.1125 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11A5 12/05/1998 Đồng Nai 9.00 10.00 10.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  138 07.1146 Trần Ngọc Minh 11A5 09/10/1998 Lâm Đồng 4.25 9.50 8.0 Đ TB N.ẢNH
  139 07.1212 Vũ Phạm Nguyên Phúc 11A5 20/03/1998 Lâm Đồng 8.00 9.75 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  140 07.1225 Trần Hữu Phước 11A5 14/12/1998 Lâm Đồng 8.25 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  141 07.1251 Nguyễn Thúy Quỳnh 11A5 08/03/1998 Lâm Đồng 6.50 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  142 07.1252 Trần Thị Như Quỳnh 11A5 20/01/1998 Lâm Đồng 6.50 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  143 07.1263 Ka Sở 11A5 04/07/1998 Lâm Đồng 6.00 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  144 07.1264 Lê Thị Hoài Son 11A5 19/09/1998 Nghệ An 8.00 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  145 07.1286 Nguyễn Đức Thắng 11A5 02/03/1998 Lâm Đồng 5.50 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  146 07.1321 Nguyễn Thị Kim Thu 11A5 13/01/1998 Lâm Đồng 8.75 9.75 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  147 07.1352 Đỗ Trần Tiến 11A5 20/11/1998 Lâm Đồng 8.00 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  148 07.1355 Đoàn Anh Tín 11A5 25/02/1998 Lâm Đồng 5.00 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  149 07.1367 Vũ Phạm Huyền Trâm 11A5 01/05/1998 Lâm Đồng 5.00 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  150 07.1375 Trần Thị Mai Trang 11A5 05/07/1998 Lâm Đồng 9.00 9.50 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  151 07.1376 Lưu Hồng Thùy Trang 11A5 24/02/1998 Lâm Đồng 9.00 10.00 10.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  152 07.1392 Phạm Kiều Trinh 11A5 19/05/1998 Lâm Đồng 6.75 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  153 07.1431 Từ Thị Thiên Vân 11A5 25/02/1998 Lâm Đồng 6.75 9.75 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  154 07.1432 Nguyễn Vũ Thùy Vân 11A5 29/01/1998 Lâm Đồng 6.00 9.75 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  155 07.1449 Từ Thị Thúy Vy 11A5 25/02/1998 Lâm Đồng 8.00 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  156 07.1450 Lê Lâm Thảo Vy 11A5 26/02/1998 Lâm Đồng 5.00 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  157 05.0044 Phạm Nguyễn Phương Anh 11A6 10/01/1998 Đắk Lắk 6.00 7.50 7.0 Đ KHÁ Tin học
  158 05.0045 Hà Trâm Anh 11A6 09/10/1998 Lâm Đồng 7.75 6.25 6.5 Đ TB Tin học
  159 05.0046 Vũ Thị Vân Anh 11A6 17/10/1998 Đắk Lắk 8.00 6.00 6.5 Đ TB Tin học
  160 05.0053 Đỗ Thị Ngọc Ánh 11A6 03/06/1998 Lâm Đồng 8.50 7.00 7.5 Đ KHÁ Tin học
  161 05.0105 Nguyễn Thị Quỳnh Diệp 11A6 16/01/1998 Lâm Đồng 9.25 9.00 9.0 Đ GIỎI Tin học
  162 05.0115 Nguyễn Thị Thùy Dung 11A6 21/06/1998 Lâm Đồng 7.50 7.00 7.0 Đ KHÁ Tin học
  163 05.0151 Lê Tuấn Đạt 11A6 18/08/1998 Đồng Nai 4.75 5.00 5.0 Đ TB Tin học
  164 05.0195 Trần Ngọc Hải 11A6 30/06/1998 Lâm Đồng 6.75 9.50 9.0 Đ GIỎI Tin học
  165 05.0199 Nguyễn Vũ Mai Hân 11A6 21/07/1998 Lâm Đồng 6.25 5.00 5.5 Đ TB Tin học
  166 05.0238 Phan Thị Hiếu 11A6 18/01/1998 Lâm Đồng 5.25 7.00 6.5 Đ TB Tin học
  167 05.0261 Trần Minh Hoàng 11A6 14/10/1998 Đồng Nai 9.75 8.00 8.5 Đ KHÁ Tin học
  168 05.0262 Đỗ Văn Hoàng 11A6 25/12/1998 Lâm Đồng 7.75 8.50 8.5 Đ KHÁ Tin học
  169 05.0303 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 11A6 24/02/1998 Lâm Đồng 7.75 9.50 9.0 Đ GIỎI Tin học
  170 05.0308 Trịnh Đoan Khang 11A6 25/01/1998 Lâm Đồng 5.50 6.00 6.0 Đ TB Tin học
  171 05.0379 Nguyễn Minh Lộc 11A6 20/11/1998 Lâm Đồng 8.50 9.00 9.0 Đ GIỎI Tin học
  172 05.0411 Nguyễn Thị Họa My 11A6 19/12/1998 Lâm Đồng 6.25 6.00 6.0 Đ TB Tin học
  173 05.0426 Trịnh Thị Thanh Nga 11A6 19/11/1998 Lâm Đồng 6.75 7.00 7.0 Đ KHÁ Tin học
  174 05.0432 Phạm Trần Thủy Ngân 11A6 13/11/1998 Lâm Đồng 7.50 6.50 7.0 Đ KHÁ Tin học
  175 05.0449 Nguyễn Kim Ngọc 11A6 03/07/1998 Lâm Đồng 8.00 8.50 8.5 Đ KHÁ Tin học
  176 05.0468 Nguyễn Văn Nhật 11A6 21/07/1998 Lâm Đồng 6.75 8.00 7.5 Đ KHÁ Tin học
  177 05.0481 Nại Thanh Nhi 11A6 09/10/1998 Lâm Đồng 7.75 9.50 9.0 Đ GIỎI Tin học
  178 05.0482 Trần Tuyết Nhi 11A6 05/11/1998 Lâm Đồng 6.75 8.75 8.5 Đ KHÁ Tin học
  179 05.0502 Trịnh Thị Hoàng Oanh 11A6 17/10/1998 Lâm Đồng 5.00 5.00 5.0 Đ TB Tin học
  180 05.0510 Khương Thiên Phúc 11A6 03/15/1998 Lâm Đồng 6.75 6.00 6.0 Đ TB Tin học
  181 05.0523 Trương Thị Linh Phương 11A6 17/12/1998 Lâm Đồng 6.50 6.00 6.0 Đ TB Tin học
  182 05.0567 Mai Ngọc Sơn 11A6 29/07/1998 Ninh Bình 5.00 8.00 7.5 Đ KHÁ Tin học
  183 05.0580 Mai Thanh Tân 11A6 21/08/1998 Lâm Đồng 7.00 10.00 9.5 Đ GIỎI Tin học
  184 05.0587 Ngô Đức Thắng 11A6 22/10/1998 Lâm Đồng 7.00 9.00 8.5 Đ KHÁ Tin học
  185 05.0619 Trần Mai Thảo 11A6 09/02/1998 Lâm Đồng 7.00 8.50 8.0 Đ KHÁ Tin học
  186 05.0660 Lưu Trí Thức 11A6 16/10/1998 Lâm Đồng 7.00 6.50 6.5 Đ TB Tin học
  187 05.0682 Nguyễn Thị Thủy Tiên 11A6 28/06/1998 Lâm Đồng 8.00 7.50 7.5 Đ KHÁ Tin học
  188 05.0727 Trần Thị Quỳnh Trang 11A6 24/01/1998 Lâm Đồng 7.00 7.00 7.0 Đ KHÁ Tin học
  189 05.0728 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 11A6 25/03/1998 Lâm Đồng 7.50 9.00 8.5 Đ KHÁ Tin học
  190 05.0765 Nguyễn Xuân Tuyến 11A6 27/01/1998 Lâm Đồng 6.50 9.00 8.5 Đ KHÁ Tin học
  191 05.0821 Lê Trần Hải Yến 11A6 29/04/1998 Lâm Đồng 6.50 8.00 7.5 Đ KHÁ Tin học
  192 07.0895 Đào Thụy Lan Anh 11A7 12/03/1998 Lâm Đồng 8.50 9.50 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  193 07.0968 Vũ Thị Duyên 11A7 07/09/1998 Lâm Đồng 9.00 9.75 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  194 07.0974 Phạm Quang Đạo 11A7 23/03/1997 Lâm Đồng 3.75 9.50 8.0 Đ TB N.ẢNH
  195 07.0981 Nguyễn Thị Ngọc Điểm 11A7 22/05/1998 Lâm Đồng 8.50 9.75 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  196 07.1003 Lê Thụy Thu Hà 11A7 23/09/1998 Lâm Đồng 8.50 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  197 07.1004 Trần Thị Thu Hà 11A7 14/10/1998 Lâm Đồng 8.25 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  198 07.1027 Nguyễn Hữu Hoàng Hiệp 11A7 12/06/1998 Lâm Đồng 4.75 10.00 8.5 Đ TB N.ẢNH
  199 07.1064 Nguyễn Thị Huệ 11A7 17/06/1998 Nghệ An 8.75 9.75 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  200 07.1082 Nguyễn Hoàng Huy 11A7 12/08/1998 Lâm Đồng 7.75 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  201 07.1083 Trịnh Quang Huy 11A7 26/02/1998 Lâm Đồng 8.50 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  202 07.1084 Phan Đức Huy 11A7 04/08/1998 Lâm Đồng 7.50 9.75 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  203 07.1092 Trần Thị Thanh Huyền 11A7 22/08/1998 Lâm Đồng 8.50 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  204 07.1093 Đỗ Thoại Kha 11A7 23/03/1998 Lâm Đồng 6.75 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  205 07.1107 Trần Sơn Lâm 11A7 20/07/1998 Lâm Đồng 6.25 9.75 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  206 07.1108 Đinh Trịnh Sơn Lâm 11A7 08/09/1998 Lâm Đồng 5.75 9.75 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  207 07.1120 Nguyễn Kiều Liên 11A7 15/02/1998 Lâm Đồng 8.00 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  208 07.1121 Nguyễn Thị Kim Liên 11A7 24/04/1998 Lâm Đồng 6.50 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  209 07.1218 Trần Hoàng Phúc 11A7 19/02/1998 Lâm Đồng 8.50 9.50 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  210 07.1235 Nguyễn Hoàng Anh Phương 11A7 08/01/1998 Lâm Đồng 8.75 9.50 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  211 07.1284 Vũ Thị Hồng Thắm 11A7 31/03/1998 Lâm Đồng 3.00 9.50 8.0 Đ TB N.ẢNH
  212 07.1298 Nguyễn Thanh Thảo 11A7 31/05/1998 Lâm Đồng 8.50 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  213 07.1329 Mai Thị Thư 11A7 10/03/1998 Lâm Đồng 7.25 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  214 07.1354 Trịnh Nhật Tiến 11A7 27/03/1998 Lâm Đồng 5.00 9.75 8.5 Đ KHÁ N.ẢNH
  215 07.1357 Nguyễn Thanh Tín 11A7 02/09/1998 Lâm Đồng 6.50 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  216 07.1374 Lê Nguyễn Huyền Trân 11A7 19/07/1998 Lâm Đồng 7.00 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  217 07.1405 Ngô Vũ Quang Trường 11A7 05/02/1998 Lâm Đồng 6.75 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  218 07.1409 Nguyễn Tuân 11A7 07/07/1998 Lâm Đồng 9.00 10.00 10.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  219 07.1420 Mạc Thanh Tùng 11A7 21/02/1998 Lâm Đồng 7.00 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  220 07.1440 Trương Đình Việt 11A7 30/01/1998 Tp Hồ Chí Minh 7.50 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  221 07.1447 Lương Long Vũ 11A7 21/01/1998 Lâm Đồng 5.00 9.50 8.5 Đ KHÁ N.ẢNH
  222 07.1454 Phạm Vũ Tường Vy 11A7 02/03/1998 Lâm Đồng 8.50 9.75 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  223 07.0889 Nguyễn Văn Anh 11A8 21/12/1998 Thanh Hóa 6.75 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  224 07.0890 Vũ Thị Ngọc Anh 11A8 21/04/1998 Lâm Đồng 8.75 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  225 07.0908 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 11A8 23/10/1998 Lâm Đồng 7.25 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  226 07.0941 Trần Ngọc Mỹ Dung 11A8 19/09/1998 Lâm Đồng 8.00 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  227 07.1001 Vũ Thị Ngọc 11A8 22/01/1998 Lâm Đồng 7.75 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  228 07.1005 Đinh Gia Hải 11A8 22/08/1998 Lâm Đồng 8.50 9.50 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  229 07.1039 Nguyễn Thị Mai Hoa 11A8 03/02/1998 Lâm Đồng 8.00 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  230 07.1054 Nguyễn Minh Hoàng 11A8 15/08/1998 Lâm Đồng 5.00 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  231 07.1055 Vũ Ngọc Hoàng 11A8 05/01/1998 Lâm Đồng 5.00 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  232 07.1075 Trịnh Xuân Hương 11A8 02/03/1998 Lâm Đồng 7.75 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  233 07.1079 Lê Duy Hữu 11A8 29/10/1998 Lâm Đồng 8.75 9.50 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  234 07.1088 Đặng Ngọc Huyền 11A8 25/08/1998 Lâm Đồng 7.50 9.75 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  235 07.1113 Đỗ Thị Lan 11A8 20/10/1998 Lâm Đồng 7.25 9.50 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  236 07.1117 Ka Len 11A8 20/08/1998 Lâm Đồng 6.25 9.50 8.5 Đ KHÁ N.ẢNH
  237 07.1136 Đỗ Thị Kim Loan 11A8 27/08/1998 Đồng Nai 6.25 9.50 8.5 Đ KHÁ N.ẢNH
  238 07.1141 Nguyễn Thị Lữ 11A8 16/12/1998 Lâm Đồng 3.75 9.00 7.5 Đ TB N.ẢNH
  239 07.1162 Vũ Kim Ngân 11A8 14/02/1998 Lâm Đồng 6.50 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  240 07.1169 Nguyễn Thị Bích Ngọc 11A8 27/02/1998 Lâm Đồng 7.75 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  241 07.1207 Trần Minh Phát 11A8 01/01/1998 Lâm Đồng 6.75 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  242 07.1214 Lương Trần Ngọc Phúc 11A8 11/08/1998 Lâm Đồng 8.75 9.50 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  243 07.1244 Lã Ngọc Quang 11A8 27/01/1998 Lâm Đồng 7.25 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  244 07.1274 Nguyễn Thị Thanh Tâm 11A8 10/08/1998 Lâm Đồng 5.50 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  245 07.1275 Lê Thị Thanh Tâm 11A8 13/02/1998 Lâm Đồng 6.00 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  246 07.1320 Trần Duy Thông 11A8 02/11/1998 Lâm Đồng 5.00 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  247 07.1331 Nguyễn Văn Thuận 11A8 15/01/1998 Lâm Đồng 8.25 9.75 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  248 07.1369 Nguyễn Thụy Huyền Trâm 11A8 08/03/1998 Lâm Đồng 8.00 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  249 07.1380 Trần Thị Thùy Trang 11A8 21/09/1998 Lâm Đồng 7.50 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  250 07.1391 Nguyễn Công Triển 11A8 12/05/1998 Lâm Đồng 7.50 10.00 9.5 Đ GIỎI N.ẢNH
  251 07.1399 Vũ Đức Trọng 11A8 18/04/1998 Lâm Đồng 6.00 10.00 9.0 Đ GIỎI N.ẢNH
  252 05.0008 Mạc Vĩnh An 11A9 21/05/1998 Lâm Đồng 7.00 7.50 7.5 Đ KHÁ TIN HỌC
  253 05.0047 Vũ Nguyễn Hoàng Anh 11A9 25/3/1997 Lâm Đồng 6.75 9.00 8.5 Đ KHÁ TIN HỌC
  254 05.0048 Nguyễn Ngọc Anh 11A9 23/7/1998 Lâm Đồng 7.50 5.00 5.5 Đ TB TIN HỌC
  255 05.0049 Hoàng Thị Quỳnh Anh 11A9 19/04/1998 Lâm Đồng 7.75 4.00 5.0 Đ TB TIN HỌC
  256 05.0054 Dương Hồng Ánh 11A9 06/12/1998 Lâm Đồng 7.50 9.00 8.5 Đ KHÁ TIN HỌC
  257 05.0089 Nguyễn Thị Minh Châu 11A9 07/12/1998 Lâm Đồng 7.75 6.50 7.0 Đ KHÁ TIN HỌC
  258 05.0091 Trần Triệu Nhã Chi 11A9 13/03/1998  Lâm Đồng 9.00 10.00 10.0 Đ GIỎI TIN HỌC
  259 05.0102 Nguyễn Vũ Kiều Diễm 11A9 28/09/1997 Lâm Đồng 7.75 5.00 5.5 Đ TB TIN HỌC
  260 05.0142 Đoàn Thị Kiều Duyên 11A9 02/10/1998 Lâm Đồng 6.00 3.75 4.5 H TIN HỌC
  261 05.0152 Nguyễn Tiến Đạt 11A9 03/11/1998 Lâm Đồng 7.50 9.50 9.0 Đ GIỎI TIN HỌC
  262 05.0171 Chung Bá Đức 11A9 05/02/1998 Lâm Đồng 6.00 7.50 7.0 Đ KHÁ TIN HỌC
  263 05.0186 Ngô Thị Phương 11A9 26/08/1998 Lâm Đồng 7.00 5.00 5.5 Đ TB TIN HỌC
  264 05.0205 Trần Kim Hằng 11A9 24/05/1998 Lâm Đồng 6.50 6.50 6.5 Đ TB TIN HỌC
  265 05.0239 Trần Trọng Hiếu 11A9 28/06/1998 Lâm Đồng 8.00 5.00 6.0 Đ TB TIN HỌC
  266 05.0270 Nguyễn Thị Thu Hồng 11A9 28/09/1998 Lâm Đồng 6.75 7.00 7.0 Đ KHÁ TIN HỌC
  267 05.0275 Phạm Thế Hùng 11A9 09/05/1998 Lâm Đồng 7.25 8.00 8.0 Đ KHÁ TIN HỌC
  268 05.0304 Trần Nguyễn Mỹ Huyền 11A9 19/10/1998 Lâm Đồng 7.25 9.00 8.5 Đ KHÁ TIN HỌC
  269 05.0331 Nguyễn Thị Kiều 11A9 27/05/1998 Lâm Đồng 8.50 7.00 7.5 Đ KHÁ TIN HỌC
  270 05.0403 Nguyễn Thị Thu Minh 11A9 10/05/1998 Lâm Đồng 8.75 7.00 7.5 Đ KHÁ TIN HỌC
  271 05.0413 Vũ Thị Kiều Mỹ 11A9 15/06/1998 Lâm Đồng 7.50 10.00 9.5 Đ GIỎI TIN HỌC
  272 05.0492 Mai Thị Nhung 11A9 10/01/1998 Lâm Đồng 6.25 6.00 6.0 Đ TB TIN HỌC
  273 05.0503 Phạm Ngọc Kiều Oanh 11A9 08/09/1998 Lâm Đồng 7.50 7.50 7.5 Đ KHÁ TIN HỌC
  274 05.0549 Vương Ngọc Quỳnh 11A9 11/10/1998 Lâm Đồng 8.00 8.75 8.5 Đ KHÁ TIN HỌC
  275 05.0550 Phan Như Quỳnh 11A9 13/10/1998 Lâm Đồng 8.50 8.00 8.0 Đ KHÁ TIN HỌC
  276 05.0657 Nguyễn Trần Thiên Thư 11A9 16/02/1998 Lâm Đồng 7.50 9.50 9.0 Đ GIỎI TIN HỌC
  277 05.0686 Nguyễn Nhật Tiến 11A9 01/10/1998 Lâm Đồng 8.50 9.00 9.0 Đ GIỎI TIN HỌC
  278 05.0703 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 11A9 20/05/1998 Lâm Đồng 9.00 10.00 10.0 Đ GIỎI TIN HỌC
  279 05.0769 Phạm Thị Mộng Tuyền 11A9 29/01/1998 Lâm Đồng 8.25 5.00 6.0 Đ TB TIN HỌC
  280 05.0781 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 11A9 25/09/1998 Lâm Đồng 7.25 9.00 8.5 Đ KHÁ TIN HỌC
  281 05.0782 Phan Thị Công Uyên 11A9 02/03/1998 Lâm Đồng 5.25 7.00 6.5 Đ TB TIN HỌC
  282 05.0789 Phạm Thái Bích Vân 11A9 16/07/1998 Lâm Đồng 7.00 10.00 9.5 Đ GIỎI TIN HỌC
  283 05.0799 Trần Quỳnh Vi 11A9 16/01/1998 Lâm Đồng 5.25 7.00 6.5 Đ TB TIN HỌC
Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.