Album Ảnh Cưới Ngoại Cảnh Xuân Đạt – Ánh Tuyết (8/9/2013)

Ngày 8-9-2013 một thành viên nữa cua gia đình A4 lập gia đình đó là bạn Nguyễn Xuân Đạt.

Chúng ta cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh cưới ngoại cảnh cực kì lung linh và lãng mạng của bạn Xuân Đạt nha!

Xin cầu chúc cho 2 bạn trăm năm hạnh phúc!
 photo AnhCuoiNgoaiCanh6_zpsca89b51d.jpg

 photo AnhCuoiNgoaiCanh4_zpsba54dd47.jpg

 photo AnhCuoiNgoaiCanh10_zps87ce76fd.jpg

 photo AnhCuoiNgoaiCanh9_zpsdce3e1d1.jpg

 photo AnhCuoiNgoaiCanh7_zps625797f5.jpg

 photo AnhCuoiNgoaiCanh1_zps9be37fee.jpg

 photo AnhCuoiNgoaiCanh8_zpsbdeb2574.jpg

 photo AnhCuoiNgoaiCanh3_zps291359f2.jpg

 photo AnhCuoiNgoaiCanh5_zps7c55b7bd.jpg

 photo AnhCuoiNgoaiCanh6_zpsa4d4cc4d.jpg

 photo AnhCuoiNgoaiCanh2_zpsc96f5a08.jpg

Continue reading Album Ảnh Cưới Ngoại Cảnh Xuân Đạt – Ánh Tuyết (8/9/2013)