Họp lớp A4 – Xuân Canh Tý 2020

pano-hop-lop

CHƯƠNG TRÌNH HỌP LỚP A4

XUÂN CANH TÝ 2020

1. THỜI GIAN:

10:00 ngày mùng 4 tết.

Thứ Ba, ngày 28 tháng 01 năm 2020.

 

2. ĐỊA ĐIỂM

ẨM THỰC TUẤN ĐÌNH

 • Địa chỉ: 92 Hà Giang, TP. Bảo Lộc
 • Hotline: 0982 611 467 – 0933 876 431

3. THÀNH VIÊN THAM DỰ

 1. Trịnh Văn Sơn
 2. Lê Thị Kim Loan
 3. Nguyễn Xuân Linh
 4. Nguyễn Ngọc Bích Thùy
 5. Vũ Đức Huân
 6. Nguyễn Bá Tiến
 7. Nguyễn Thị Nam Phương
 8. Nguyễn Thị Bích Thảo
 9. Lại Kim Phụng
 10. Nguyễn Thị Hà
 11. Trần Thị Mỹ Phượng
 12. Nguyễn Tuyết Nhi
 13. Trần Thị Ngọc Quỳnh
 14. Lê Thị Hiền Phương
 15. Trần Đức Cửu
 16. Vũ Mộng Diễm Chi
 17. Trần Đức Cửu
 18. Phạm Văn Thành
 19. Cô Trâm

4. TÀI TRỢ BỐC THĂM

 1. Bá Tiến
 2. Đức Huân
 3. Hiền Phương
 4. Văn Sơn
 5. Tuyết Nhi (quà thầy cô)

Your email address will not be published. Required fields are marked *